Menu

Gwarant pożyczki – kiedy nie warto nim zostać?

30 lipca 2019 - Finanse
Gwarant pożyczki – kiedy nie warto nim zostać?

Osoby zadłużone mają wiele możliwości zaciągnięcia zobowiązania. O ile zdecydowanie łatwiej jest wziąć pożyczkę krótkoterminową, to zdecydowanie trudniej jest otrzymać zobowiązanie ratalne na wyższą kwotę. Zadłużenie nie wyklucza jednak takiej możliwości – wymaga jednak innych form zabezpieczenia. Dlatego wiele firm pożyczkowych udzielających zobowiązań osobom z zadłużeniami oferuje pożyczki z poręczycielem.

Kim jest poręczyciel i jaki obowiązek na nim spoczywa?

Poręczyciel to osoba, która decyduje się poręczyć solidność pożyczkobiorcy oraz jednocześnie przejąć obowiązek regulowania rat, gdy pożyczkobiorca przestanie płacić je w terminie. Reguluje to art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., który wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.1

Poręczycielem nie może zostać każdy. Firmy pożyczkowe mają indywidualne wymagania wobec gwaranta pożyczki, najczęściej są to:

Gwarant nie może być w stanie upadłości konsumenckiej, ani nie może toczyć się postępowanie w tej sprawie wobec niego.

Sytuacje, w których nie warto zostać gwarantem pożyczki

  1. Pożyczkobiorca w opinii gwaranta nie jest solidny – poręczenie ma na celu zapewnienie firmy pożyczkowej, że pożyczkobiorca jest solidnym klientem. W sytuacji, gdy sam poręczyciel jest przekonany o tym, że pożyczka nie będzie spłacana, powinien odmówić.

  2. Pożyczkobiorca nie ma dochodów – zazwyczaj firmy pożyczkowe nie udzielają zobowiązań, nawet z gwarantem pożyczki, jeśli osoba zaciągająca zobowiązanie nie ma dochodów, jednak i w tym przypadku warto od razu odmówić.

  3. Gdy gwarant planuje wziąć kredyt lub pożyczkę dla siebie – poręczenie sprawia, że zdolność kredytowa gwaranta jest obniżona. Warto wziąć to pod uwagę szczególnie w przypadku planowania kredytu hipotecznego, w przypadku którego zdolność kredytowa ma ogromne znaczenie.

1https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/

 

Rozwinięcie artykułu znajdziecie pod tym adresem www, temat jest tam poruszony o wiele głębiej. Zapraszamy do lektury