Menu

Lista ostrzeżeń publicznych KNF – co to jest?

28 marca 2019 - Bezpieczeństwo
Lista ostrzeżeń publicznych KNF – co to jest?

Rynek finansowy w Polsce może sprawnie i bezpiecznie funkcjonować dzięki kontroli sprawowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jej działania polegają między innymi na sprawdzaniu uczciwości firm finansowych i wskazywaniu na liście ostrzeżeń publicznych tych, wobec których zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kto trafia na listę ostrzeżeń publicznych KNF?

Na listę trafić mogą osoby fizyczne, firmy prowadzące działalność koncesjonowaną bez zezwolenia, a także instytucje bezpośrednio nadzorowane przez KNF, czyli firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz banki. Do najczęściej spotykanych przyczyn zajęcia pozycji na liście KNF należą:

Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje skargi od konsumentów, organów nadzorowanych, takich jak banki i towarzystwa ubezpieczeń oraz od organów państwowych, na przykład policji czy UOKiK. Firm stosujących nieuczciwe praktyki szuka też samodzielnie, monitorują miejsca w sieci, a także prasę, w których pojawić się mogą podejrzenia.

Kiedy firma trafi na listę…

To, że firma bądź instytucja znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie oznacza, że musi ona zawiesić swoją działalność. Może dalej kontynuować swoja pracę, jednak wpis sam w sobie będzie ją utrudniał, gdyż jest to dowód oraz ostrzeżenie konsumentów przez niebezpieczeństwem. Jeszcze kilka lat temu trafienie na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego było równoznaczne z pozostaniem na niej na zawsze. Obecnie firma może zniknąć z listy po złożeniu pisemnego wniosku, jednak tylko w trzech przypadkach: prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, postępowanie zostało umorzone lub sąd wydał wyrok uniewinniający. Wpis może zniknąć dopiero po upływie 10 lat.