Menu

Pięćset plus pozytywnie wpływa na rynek pracy

27 lutego 2019 - Bez kategorii
Pięćset plus pozytywnie wpływa na rynek pracy

Okrzyknięte złą sławą 500+ według badań opublikowanych przez GUS ma jednak bardzo dobry wpływ na sytuację na rynku pracy. Okazuje się, że zdecydowana większość osób otrzymujących świadczenie podjęła pracę lub zaczęła aktywnie jej szukać. Program „Rodzina 500+” możliwość rozwoju zawodowego dał szczególnie kobietom, które do tej pory z różnych względów nie mogły sobie pozwolić na pójcie do pracy.

Świadczeniobiorcy 500+ idą do pracy!

GUS przeprowadził badanie aktywności ekonomicznej ludności, a opublikowane wyniki zaskoczyły wielu Polaków. Program „Rodzina 500+” do tej pory budził wiele kontrowersji i kwestii spornych wśród obywateli. Duża liczba osób uznawała, że świadczenie socjalne przyczyni się do masowych rezygnacji z pracy wśród osób, którym przysługuje świadczenie lub będzie przysługiwać, jeśli nie pozostaną zatrudnione. I choć część ankietowanych faktycznie przyznała, że zrezygnowała z pracy, to zdecydowana większość oświadczyła, że zamierza lub już podjęła aktywność zawodową. W badaniu brało udział 300 tysięcy osób, a spośród nich aż 76 tysięcy przyznało, że po uzyskaniu świadczenia mogło podjąć pracę, natomiast 75 tysięcy zaczęło działać w kierunku otrzymania pracy. Zdecydowanie większy procent osób rozpoczynających aktywność zawodową stanowiły kobiety. Ze świadczenia mogą pokryć żłobek, przedszkole lub opiekunkę dla dzieci, co wcześniej było niemożliwe lub nieopłacalne, ponieważ ich zarobek tylko w niewielkim stopniu przewyższał opłaty związane z oddaniem dziecka pod opiekę opiekunek lub nauczycielek.

Powody rezygnacji z pracy są różne!

Spośród badanych 33 tysiące osób przyznało, że zrezygnowało z pracy, natomiast 34 tysiące zaprzestało jej szukać. To zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich, dlatego uznać można, że program 500+ korzystnie wpływa na rynek pracy. Dodatkowo w wielu przypadkach to nie świadczenie było powodem rezygnacji z aktywności zawodowej. Badani przyznali, że duży wpływ na odejście z pracy miało podwyższenie dochodów małżonka, a także inne czynniki, jak na przykład konieczność sprawowania opieki nad osobą starszą z rodziny.