Menu

Pożyczki dla zadłużonych w Bydgoszczy – nawet bez BIK jest nadzieja!

16 kwietnia 2019 - Finanse
Pożyczki dla zadłużonych w Bydgoszczy – nawet bez BIK jest nadzieja!

Jeśli konsument nie ma problemów finansowych i liczy na pożyczkę gotówkową, może zwrócić się do banku. Wówczas wyliczona zostanie jego zdolność kredytowa oraz przewidziane zostaną dalsze działania w związku z nią. Jeśli jednak pojawiają się problemy finansowe, osoby z Bydgoszczy mogą liczyć na pomoc instytucji pozabankowych.

Reklama a informacje kredytowe

Zanim odniesiemy się do samych pożyczek dla zadłużonych w Bydgoszczy, warto przytoczyć fragment ustawy o kredycie konsumenckim, której podlegają instytucje pozabankowe. Określa ona jakie informacje dla osób ubiegających się o kredyt czy pożyczkę z tego źródła powinny być upubliczniane w reklamach. Na ich podstawie można zweryfikować rzetelność danej instytucji.

  1. Jeżeli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania.
  2. Pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
    1. zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych;
    2. informację, czy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami.

Pożyczka dla zadłużonych w Bydgoszczy – dlaczego nie potrzeba BIK?

Wiedząc już, czego powinno się spodziewać po pożyczce dla zadłużonych w Bydgoszczy, ale i innych miastach, warto zastanowić się, dlaczego mnie potrzeba rejestru BIK do załatwienia sprawy pożyczki. Otóż wynika to z zapisów ustawy o prawie bankowym oraz kredycie konsumenckim. W tej pierwszej mamy do czynienia z przymusem weryfikacji tego rodzaju informacji i są one bezpośrednio związane z bankami. Z kolei kredyt konsumencki nie podlega takim rozgraniczeniom i instytucje mogą dopasować ofertę do potrzeb klienta, a nie na odwrót.