Menu

UOKIK – zasady kupowania przez internet

14 listopada 2018 - Bezpieczeństwo
UOKIK – zasady kupowania przez internet

Możliwość robienia zakupów bez konieczności wychodzenia z domu to rozwiązanie niezwykle wygodne, a często również korzystniejsze. Koszty prowadzenia sklepu online są mniejsze niż te związane z punktem stacjonarnym, dzięki czemu marża na asortyment może być nieco niższa. Oprócz zalet, kupowanie przez internet ma również minusy – ryzyko. Jest ono jednak stopniowo zmniejszane przez odpowiednie organizacje.

Czym jest UOKIK?

To polski urząd antymonopolowy. Skrót pochodzi od pełnej nazwy organu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zadaniem jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę konkurencji przed nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz przed niedozwolonymi porozumieniami. Do obowiązków UOKIK należy również monitorowanie systemu nadzoru runku, dzięki czemu konsumenci mogą mieć pewność, że produkty, które nabywają są bezpieczne i spełniają zasadnicze wymagania. Zadaniem Urzędu jest także niedopuszczanie do sytuacji, w których przedsiębiorca działa na niekorzyść konsumentów.

Dla kogo określono zasady?

UOKIK gwarantuje bezpieczeństwo zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumentowi. Co to oznacza? Robiąc zakupy przez internet można mieć pewność, że w przypadku podejrzenia oszustwa sprzedający zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i odwrotnie. Jeśli kupujący będzie w jakiś sposób działał na szkodę sprzedającego, ten ma prawo domagać się ukarania takiego postępowania. Urząd określa nie tylko prawa i obowiązki obu stron, ale również wszystkie regulacje związane z kupowaniem przez internet. Należą do nich między innymi normy związane z produktami oraz sposoby ich opisywania, z obowiązkami przedsiębiorcy dotyczącymi oznakowania CE. Na stronie uruchomiona jest specjalna infolinia konsumencka, z której skorzystać można w celu zgłoszenia produktów niebezpiecznych lub naruszenia praw ochrony konsumenta, konkurencji lub przedsiębiorcy. Oprócz tego skorzystać można z informacji zawartych w prowadzonych przez Urząd raportach i analizach.